Linksmai.lt | Kodai | Dainų žodžiai | Wallpapers | Flash žaidimai | Sveikinimai | Lenktynių žaidimai | Photoshop pamokos | Games download
Žaidimų kodai

     
PC kodai


XboxPS2 kodai


GamecubeDemo versijosDiskusijos 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Uprising (Lt) kodai:


Valdymas:

Dėmesio: kairiųjų ir dešiniųjų Ctrl ir Shift klavišų funkcijos skiriasi. Norintys pakariauti external view režime turėtų pakeisti posūkio klavišus, nes RCtrl ir Ins/0 klavišai pasirinkti nepatogiai. Valdymas iš kabinos yra standartinis ir patogus. Pasižiūrėti, kiek atsargoje yra kiekvienos rūšies unitų, galima dešiniuoju Shift, o pasirinkti antrąjį Jūsų tanko ginklą galima dešiniuoju Ctrl. Savo resursus geriausia nustatykite į 100% greičio padėtį "X" - kuo manevringesnis bus Jūsų tankas, tuo sudėtingiau į jį bus pataikyti.

Išankstinis pasiruošimas

Prieš pradedami kiekvieną misiją, Jūs į planetą galite išsiųsti palydovus-šnipus. Tokiu būdu galėsite sužinoti informaciją apie priešo buvimą vietą, unitų skaičių ir rūšį. Šią informaciją Jūs gausite tekstiniame režime, jokio žemėlapio Jums niekas neduos. Be to galima pagerinti savo tanko charakteristikas ir nusipirkti jau pagamintus bombonešius ir tankus. Nemažiau svarbus žaidimo momentas yra papildomų gyvybių įsigijimas - nes gali taip nutikti, kad žaidimo metu Jūsų gyvybės pasibaigs, ir misija liks neatlikta. Jeigu Jūs žaidžiate quickstart režime, tuomet misijos parametrus galėsite sureguliuoti pagal savo nuožiūrą.

Savo citadelės įrengimas

Citadelę galima išsikviesti F9 Claim Square. Po to reikia greitai išdėstyti priešlėktuvinius pabūklus (F5, F6). Citadelėms, kurios iš visų pusių yra apsuptos vandenynu siūloma tokia gynybos schema F5, F6, F6, o visais kitais atvejais - F5, F5, F6. Kurio nors gynybinio komponento nebuvimas nepatariamas. Po to nuspauskite "O", ir pateksite į žemėlapio režimą. Pastatus rekomenduojama statyti sekančia tvarka: elektrinė, barakai, tankų gamykla, AAV gamykla, bombonešių gamykla. Ir toliau dar po vieną bombonešių ir tankų gamyklą - jų prireiks puolant priešų citadelę. Gamyklas galima statyti ir žemėlapio režime, ir būnant tanko viduje QWERTY.

Priešų citadelės puolimas

Neturint bombonešių, apie puolimą net galvoti neverta. Jeigu jų turite kelis - tuo geriau. Savo resursus nustatykite į 100% greičio padėtį "X". Pirmiausia sunaikinkite visus priešų priešlėktuvinius pabūklus, ir tik po to pulkite pačią citadelę. Privažiuokite prie priešų citadelės, išlaipinkite pėstininkus ir tankus. Realiai tai atrodo taip: Jūsų tankas privažiuoja kuo arčiau citadelės, po to spaudžiami visi iš eilės F1-F4 klavišai ir Jūsų tankas taip pat greitai kaip atvažiavo, sugrįžta į pradinę poziciją. Iš ten vadovaukite savo pajėgomis, puolimą kartokite kol atskris Jūsų bombonešiai. Visų pirma stenkitės užimti Claim Square pastatą, resursų paskirstymą nustatykite į 100% šarvų padėtį. Prie šio pastato neprileiskite priešų ir naikinkite aplinkui esančius priešų pastatus. Kai visi pastatai bus sunaikinti, galima užimti teritoriją. Labiausiai "gyvybingos" yra elektrinės, o ir citadelė gali atsirasti iš naujo. Mūšio metu nepatariame trauktis, nes dažniausiai pasitraukimas yra pagrindinė nesėkmingos atakos priežastis - teks viską pradėti iš naujo ir nežinia už kokius pinigus, todėl geriausia iš anksto turėti vaistinėlę ir laikas nuo laiko ja pasinaudoti.

Savo citadelės gynyba

Laikas nuo laiko nepamirškite patikrinti savo priešlėktuvinių pabūklų (F5 ir F6) - jie greitai pažeidžiami, o apie tuos pažeidimus Jūsų niekas neinformuoja. Pašalinti gedimus galima Claim Square "F". Priešus pulkite pėstininkais, tankais, AAV, bet bombonešius pasaugokite ateičiai. F12 klavišo pagalba galima valdyti bet kurį citadelės bokštą - labai patogu naikinti toli esančius priešus. Esant šiame režime galima desantuoti pėstininkus ir tankus. Apie priešų bombardavimus Jūs sužinosite iš pranešimų - iš karto po jų žemėlapyje geriausia padaryti nutolintą nubombarduotos citadelės Fix All.

Priešų objekto puolimas.

Šiuo atveju prireiks pėstininkų pagalbos - jie užminuoja pastatą ir jis sprogsta. Geriausia, kad pėstininkus pridengtų pora tankų arba AAV. Kraštutiniu atveju galima panaudoti bombonešį. Be reikalo švaistyti sviedinius nerekomenduojama, nes jų prireiks kovoje su priešų technika. Po laimėto mūšio galima parduoti likusius unitus "DEL" - šio veiksmo pasėkoje bus pagreitintas naujų unitų gamybos procesas. Ką nors pastatyti užkariautoje platformoje nebus galima. Priešų pabūklus pulkite tankais, bet nerizikuokite savo kailiu tais atvejais, kai tai gali padaryti Jūsų unitai.

Mūšis su priešų unitais.

Priešų pėstininkus geriausia pulti savaisiais pėstininkais. Šaudymas sviediniais neefektyvus, geriau naudoti lazerį, Cupid Missile arba liepsnosvaidį. Kraštutiniu atveju pėstininkus galima tiesiog traiškyti tankais. Priešų tanko dėmesį nukreipia Jūsų tankas ir tuo pat metu priešų tanką sušaudo kita Jūsų sunkioji technika. Tai padaryti gerai padeda Cupid Missile ir savaime nusitaikančios raketos. Į ore esančius taikinius šaudyti nėra prasmės bent jau iki to momento, kai priešų naikintuvas nelekia tiesiai į Jus. Tuomet galima porą kartų iššauti jam tiesiai į "kaktą". Kitas variantas - savaime nusitaikanti raketa arba užpulti su savo AAV.

Žemės paviršius.

Vienintelis pavojingas žemės paviršius yra lava. Galima plaukioti vandenyje, bet į gilias vietas (jos nuspalvotos tamsiai) Jūsų neprileis. Užsiropšti ant stačių kalvų pavyksta ne visuomet.


Žaidimo Uprising (Lt) kodai iš Kodai.Linksmai.lt puslapio.
Draugai:

eSports.lt
Mintys.lt
Zaidimai
Skaitliukas:

Hey.lt© Linksmai.lt 2010
 |  Reklama  |  Kontaktai